Microstructure of C60 Langmuir-Blodgett Films
JIANG Xiao-Hong;ZHANG Xing-Tang;LI Yun-Cai;HUANG Ya-Bin;ZHANG Ping-Yu;WANG De-Jun;DU Zu-Liang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2005, (02): 209 -213 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20050220