XPS Study of Copper Doping TiO2 Photocatalyst
Wu Shu-Xin;Ma Zhi;Qin Yong-Ning;He Fei;Jia Li-Shan;Zhang Yan-Jun
Acta Physico-Chimica Sinica . 2003, (10): 967 -969 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20031017