Study on Characterizations and Growth Mechanism of Pt/Onion-like Fullerenes Catalyst
YANG Xiao-Wei;GUO Jun-Jie;WANG Xiao-Min;LIU Xu-Guang;XU Bing-She
Acta Physico-Chimica Sinica . 2006, (08): 967 -971 .  DOI: 10.1016/S1872-1508(06)60042-9