Preparation and Light-Induced Surface Electron Behavior of Ni(II) Based on Aromatic Polycarboxyl Acids
ZHANG Li, NIU Shu-Yun, JIN Jing, SUN Li-Ping, SHI Zhong-Feng, LI Lei
Acta Physico-Chimica Sinica . 2009, (06): 1161 -1166 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090615