Syntheses, Structures and Luminescent Properties of the Heterometallic Complexes [Ln2Zn2(2,5-pydc)5(H2O)2]·4H2O
WANG Chun-Guang, XING Yong-Heng, XIE Yan, LI Zhang-Peng, LI Jing, ZENG Xiao-Qing, GE Mao-Fa
Acta Physico-Chimica Sinica . 2009, (08): 1545 -1549 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090739