Preparation and Characterization of Fe3+-Doped TiO2 Photocatalytic Fiber Materials
SU Bi-Tao, SUN Jia-Xing, HU Chang-Lin, ZHANG Xiao-Hong, FEI Peng, LEI Zi-Qiang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2009, (08): 1561 -1566 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20090750