Gas Phase Epoxidation of Propylene over a Modified Ag/α-Al2O3 Catalyst
YAO Wei, GUO Yang-Long, LU Guan-Zhong, GUO Yun, WANG Yan-Qin, ZHANG Zhi-Gang, HE Dan-Nong
Acta Physico-Chimica Sinica . 2010, (06): 1579 -1584 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100531