Photolysis of n-C3H7I and i-C3H7I at 266 nm: Effect of Alkyl Radical Branching on the Dissociation Dynamics of the C—I Bond
ZHANG Feng, WANG Yan-Mei, ZHANG Bing, FENG Wen-Lin
Acta Physico-Chimica Sinica . 2010, (07): 1903 -1908 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100630