Inclusion Resolution of 1,1'-Bi-2-naphthol: Crystal Structure and CD Spectroscopy of the Inclusion Complexes
ZHAO Jun, ZHENG Ming-Xian, LIN Yi-Ji, CHEN Yuan-Chuan, RUAN Yuan-Ping, ZHANG Hui
Acta Physico-Chimica Sinica . 2010, (07): 1832 -1836 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100633