Fullerene Band-Like Assembly Induced by a Donor-π-Acceptor Molecular Template on Au(111) Electrode Surface
YAN Hui-Juan, WANG Dong, WEN Guo-Yong, ZHANG De-Qing, WAN Li-Jun
Acta Physico-Chimica Sinica . 2010, (07): 1893 -1897 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100704