Growth Mechanism for Controlled Synthesis of Metal Nanotube and Nanowire Arrays Using Anodic Aluminum Oxide Templates
GUO Yuan-Yuan, WANG Ming, MAO Xiao-Bo, JIANG Yue-Xiu, WANG Chen, YANG Yan-Lian
Acta Physico-Chimica Sinica . 2010, (07): 2037 -2043 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100734