Solvothermal Preparation of Ag/TiO2 Nanoparticles and Their Photocatalytic Activity
XU Ping-Chang, LIU Yang, WEI Jian-Hong, XIONG Rui, PAN Chun-Xu, SHI Jing
Acta Physico-Chimica Sinica . 2010, (08): 2261 -2266 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20100815