N-Doped Amorphous Carbon Supported Pd Catalysts for Methanol Electrocatalytic Oxidation
ZHAO Yan-Chun, ZHAN Lu, TIAN Jian-Niao, NIE Su-Lian, NING Zhen
Acta Physico-Chimica Sinica . 2011, (01): 91 -96 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110128