Preparation of CuO-Ce0.6Zr0.4O2 by Microwave Heating Decomposition and Its Catalytic Property for CO Oxidation
YANG Zhi-Qiang, MAO Dong-Sen, WU Ren-Chun, YU Jun, WANG Qian
Acta Physico-Chimica Sinica . 2011, (05): 1163 -1168 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110443