Morphology-Controllable Noble Metal Nanoparticles: Synthesis, Optical Property and Growth Mechanism
CAO Yan-Li, DING Xiao-Long, LI Hong-Chen, YI Zhao-Guang, WANG Xiang-Fu, ZHU Jie-Jun, KAN Cai-Xia
Acta Physico-Chimica Sinica . 2011, (06): 1273 -1286 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110604