Phosphorous Moieties in P-ZSM-5 Zeolites
YANG Jing, SUN Ying-Xin, ZHAO Li-Feng, SUN Huai
Acta Physico-Chimica Sinica . 2011, (08): 1823 -1830 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20110733