Energy Characterization of Effect for Ions on the Structure of Water
HE Jin-Song, YANG Hong-Wei, GAN Xiao-Ling, CAI Ran, ZHU Song-Ming, YU Yong, LI Jian-Ping, MU Tai-Hua, ZHU Wan-Peng
Acta Physico-Chimica Sinica . 2011, (11): 2499 -2504 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB20111102