Synthesis, Fluorescence and DNA Photocleavage Activity of Phenothiazine-Corrole Gallium(III) Complexes
SHI Lei, JIANG Huan-Feng, YIN Wei, WANG Hua-Hua, WANG Hui, ZHANG Lei, JI Liang-Nian, LIU Hai-Yang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2012, (02): 465 -469 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201111291