Electronic Structures and Optical Properties of Cu:MgF2 Crystal
ZHANG Zhi-Yu, HAN Pei-De, ZHANG Cai-Li, ZHANG Xue, SUN Xiang-Lei, LI Yu-Ping
Acta Physico-Chimica Sinica . 2012, (02): 324 -330 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201112061