Heat Capacity and DC-Magnetic Susceptibility Evidence for the Asymmetry of Electron Spin-Flip Phase Transition of N+H…O- Bond in Chiral Alanine Crystal
WANG Wen-Qing, SHEN Xin-Chun, WU Ji-Lan, GONG Yan, SHEN Guo-Hua, ZHAO Hong-Kai
Acta Physico-Chimica Sinica . 2012, (04): 773 -780 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201202132