Preparation and Electrochemical Performance of LiTi2(PO4)3/C Composite Cathode for Lithium Ion Batteries
YUAN Zheng, CUI Yong-Li, SHEN Ming-Fang, QIANG Ying-Huai, ZHUANG Quan-Chao
Acta Physico-Chimica Sinica . 2012, (05): 1169 -1176 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201203012