Effect of Doping M (M = Mn, Y) into Ce0.50Zr0.50O2 on the Properties of MnOx/Ce0.50-zZr0.50-zM2zOy/Al2O3 for Catalytic Combustion of Ethyl Acetate
CAO Hong-Yan, WANG Jian-Li, YAN Sheng-Hui, LIU Zhi-Min, GONG Mao-Chu, CHEN Yao-Qiang
Acta Physico-Chimica Sinica . 2012, (08): 1936 -1942 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201205173