Research Progress in Silver Nanoplates
MO Bo, KAN Cai-Xia, KE Shan-Lin, CONG Bo, XU Li-Hong
Acta Physico-Chimica Sinica . 2012, (11): 2511 -2524 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201208132