Nano-WO3 Composite Materials as Electro-Catalyst for Methanol Oxidation
ZHOU Yang, LIU Wei-Ming, HU Xian-Chao, CHU You-Qun, MA Chun-An
Acta Physico-Chimica Sinica . 2013, (07): 1487 -1493 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201304121