Spin-Orbit Coupling and Zero-Field Splitting in Dioxygen Activation by Non-Heme Iron(III)
LV Ling-Ling, WANG Xiao-Fang, ZHU Yuan-Cheng, LIU Xin-Wen, YUAN Kun, WANG Yong-Cheng
Acta Physico-Chimica Sinica . 2013, (08): 1673 -1680 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201306041