To Improve the Efficiency of Bulk Heterojunction Organic Solar Cells by Incorporating CdSe/ZnS Quantum Dots
NI Ting, ZOU Fan, JIANG Yu-Rong, YANG Sheng-Yi
Acta Physico-Chimica Sinica . 2014, (3): 453 -459 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201312274