Effects on Adsorption Desulfurization of CeY Zeolites:Acid Catalysis and Competitive Adsorption
QIN Yu-Cai, GAO Xiong-Hou, DUAN Lin-Hai, FAN Yue-Chao, YU Wen-Guang, ZHANG Hai-Tao, SONG Li-Juan
Acta Physico-Chimica Sinica . 2014, (3): 544 -550 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201401021