Di-n-alkylphosphinic Acid with a Long Alkyl Chain as a Coadsorbent for Modifying TiO2 Photoanodes
LI Jing-Zhe, KONG Fan-Tai, WU Guo-Hua, CHEN Wang-Chao, HUANG Yang, FANG Xia-Qin, DAI Song-Yuan
Acta Physico-Chimica Sinica . 2014, (4): 662 -668 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201401242