Visible Light Photocatalytic Performance of Cu2O/TiO2 Nanotube Heterojunction Composites Prepared by Pulse Deposition
ZHANG Jian-Fang, WANG Yan, SHEN Tian-Kuo, SHU Xia, CUI Jie-Wu, CHEN Zhong, WU Yu-Cheng
Acta Physico-Chimica Sinica . 2014, (8): 1535 -1542 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201405221