Effect of Doping with Zn-Al-[V10O28]6- Layered Double Hydroxide on the Properties of Hybrid Sol-Gel Coatings on the LY12 Aluminum Surface
LI Song-Mei, YIN Xiao-Lin, LIU Jian-Hua, ZHANG You, XUE Bing
Acta Physico-Chimica Sinica . 2014, (11): 2092 -2100 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201408282