Second-Order Nonlinear Optical Properties of Bis-Cyclometalated Iridium(Ⅲ) Isocyanide Complexes
ZHU Chang-Li, WANG Wen-Yong, TIAN Dong-Mei, WANG Jiao, QIU Yong-Qing
Acta Physico-Chimica Sinica . 2015, (2): 245 -252 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201412181