Preparation and Ultraviolet-Visible Absorption Spectra of Pu(III), Pu(IV) and Pu(VI) in Hydrochloric Acid
WU Hong-Ying, ZHONG Jing-Rong, LI Ying-Qiu, WANG Shao-Fei
Acta Physico-Chimica Sinica . 2015, (Suppl): 49 -53 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB2014Ac11