Synthesis of PDDA-Decorating MWCNTs Supported Pt Electrocatalysts and Catalytic Properties for Oxygen Reduction Reaction in Alkaline Medium
Jie. ZHANG,Mei-Ling. DOU,Feng. WANG,Jing-Jun. LIU,Zhi-Lin. LI,Jing. JI,Ye. SONG
Acta Physico-Chimica Sinica . 2015, (9): 1727 -1732 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201507161