Effects of B-and In-Doping on Microstructures, Magnetostriction and Magnetic Properties of Melt-Spun Fe81Ga19 Ribbons
Meng-Xiong CAO,Hao LIU,Hai-Ou WANG,Yun ZHANG,Wei-Shi TAN,Yang-Guang SHI
Acta Physico-Chimica Sinica . 2016, (7): 1829 -1838 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201605191