Synthesis and Properties of a Novel Bio-Based Branched Heptadecylbenzene Sulfonate Derived from Oleic Acid
Peng-Cheng BIAN,Da-Peng ZHANG,Hong-Ze GANG,Jin-Feng LIU,Bo-Zhong MU,Shi-Zhong YANG
Acta Physico-Chimica Sinica . 2016, (11): 2753 -2760 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201608231