Preparation of Activated Carbon from Honeycomb-Like Porous Gelatin for High-Performance Supercapacitors
Dao-Yan LI,Ji-Chen ZHANG,Zhi-Yong WANG,Xian-Bo JIN
Acta Physico-Chimica Sinica . 2017, (11): 2245 -2252 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201705241