Research Progress of Nanoconfined Water
Yi-Ran SUN,Fei YU,Jie MA
Acta Physico-Chimica Sinica . 2017, (11): 2173 -2183 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201705312