DFT Study of POM-Supported Single Atom Catalyst (M 1/POM, M = Ni, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, POM = [PW 12O 40] 3-) for Activation of Nitrogen Molecules
Yueqi YIN,Mengxu JIANG,Chunguang LIU
Acta Phys. -Chim. Sin. . 2018, (3): 270 -277 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201707071