ZnO@ZIF-8 Core-Shell Structure as Host for Highly Selective and Stable Pd/ZnO Catalysts for Hydrogenation of CO2 to Methanol
Yazhi YIN,Bing HU,Guoliang LIU,Xiaohai ZHOU,Xinlin HONG
Acta Physico-Chimica Sinica . 2019, (3): 327 -336 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201803212