In-situ APXPS and STM Study of the Activation of H2 on ZnO(10${\rm{\bar 1}}$0) Surface
Qiang LIU,Yong HAN,Yunjun CAO,Xiaobao LI,Wugen HUANG,Yi YU,Fan YANG,Xinhe BAO,Yimin LI,Zhi LIU
Acta Physico-Chimica Sinica . 2018, (12): 1366 -1372 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201804161