Ga 2O 3-Modified Cu/SiO 2 Catalysts with Low CO Selectivity for Catalytic Steam Reforming
Jingjing HUANG, Jinmeng CAI, Kui MA, Tong DING, Ye TIAN, Jing ZHANG, Xingang LI
Acta Physico-Chimica Sinica . 2019, (4): 431 -441 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201805211