Recent Progress in Perylene Diimide-Based Small Molecule Acceptors for Organic Solar Cells
Yihua DENG, Aidong PENG, Xiaoxi WU, Huajie CHEN, Hui HUANG
Acta Physico-Chimica Sinica . 2019, (5): 461 -471 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201806073