Temperature-Dependent Phonon Shifts in Mono-layer, Few-layer, and Bulk WS 2 Films
Xinke LIU,Jiale WANG,Chuyu XU,Jiangliu LUO,Disi LIANG,Yunuo CEN,Youming LÜ,Zhiwen LI
Acta Physico-Chimica Sinica . 2019, (10): 1134 -1141 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201809013