Carbon Nanotube Films: Preparation and Application in Flexible Electronics
Haomin WANG,Maoshuai HE,Yingying ZHANG
Acta Physico-Chimica Sinica . 2019, (11): 1207 -1223 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201811011