Fluoroethylene Carbonate as an Additive for Sodium-Ion Batteries: Effect on the Sodium Cathode
Zhenjie CHENG, Yayun MAO, Qingyu DONG, Feng JIN, Yanbin SHEN, Liwei CHEN
Acta Physico-Chimica Sinica . 2019, (8): 868 -875 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201811033