Preparation of Defective TiO 2 -x Hollow Microspheres for Photocatalytic Degradation of Methylene Blue
Jiawei ZHANG, Sheng WANG, Fusheng LIU, Xiaojie FU, Guoquan MA, Meishun HOU, Zhuo TANG
Acta Physico-Chimica Sinica . 2019, (8): 885 -895 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201812022