C―C Coupling of Methane Mediated by Atomic Gold Cations under Multiple-Collision Conditions
Yi Ren,Qing-Yu Liu,Yan-Xia Zhao,Qi Yang,Sheng-Gui He
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (1): 1904026 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201904026