Introducing Strain in Anatase TiO2(001) Films by Epitaxial Growth
Mingyue Wang, Shijing Tan, Xuefeng Cui, Bing Wang
Acta Physico-Chimica Sinica . 0, (): 0 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201905054