Copper-based Conductive Metal Organic Framework In-situ Grown on Copper Foam as a Bifunctional Electrocatalyst
Chufeng Zhang, Zhewei Chen, Yuebin Lian, Yujie Chen, Qin Li, Yindong Gu, Yongtao Lu, Zhao Deng, Yang Peng
Acta Physico-Chimica Sinica . 0, (): 0 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201905030