Hydrogel-Derived Three-Dimensional Porous Si-CNT@G Nanocomposite with High-Performance Lithium Storage
Huifang An, Li Jiang, Feng Li, Ping Wu, Xiaoshu Zhu, Shaohua Wei, Yiming Zhou
Acta Physico-Chimica Sinica . 2020, (7): 1905034 -0 .  DOI: 10.3866/PKU.WHXB201905034